KHÓA HỌC MASTER CLASS – TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Course
Materials

.

Course Content

I. CHUYÊN ĐỀ PHUN MÔI HIỆN ĐẠI
II . CHUYÊN ĐỀ MÍ MẮT
III. CHUYÊN ĐỀ PHUN MÀY
IV. CHUYÊN ĐỀ : ĐIÊU KHẮC MÁY HAIRSTROKES
V. CHUYÊN ĐỀ: XOÁ XĂM
VI. KỸ NĂNG
1 of 2